DERDIEDAS fylder 5 år

I august fylder DERDIEDAS 5 år, og der er gang i mange ting Projekt om ordforråd og læsning i tyskfaget, med blik for de ordblinde og læsesvage elever Udgivelse af ordkort på forlaget DERDIEDAS. Pantomime med verber-ordkortene er – som I kan se – allerede færdige. Ordkort til Tysk Top 500 er på vej 🙂 […]

DERDIEDAS fylder 5 år Read More »

Fokus på ordblinde elever

Nyt fokus på elever med dysleksi og læseudfordringer. Jeg kan med glæde meddele, at derdiedas.dk har modtaget et tilskud fra UVM´s udlodningsmidler til et projekt, der skal blive til særlig gavn og glæde for de ordblinde og læseudfordrede elever i tyskundervisningen. Projektet har fået titlen “TYSK FOR ALLE”. Ordforråd & læsning: I resten af 2023

Fokus på ordblinde elever Read More »

Sproglærernes dag i Odense 13.9.2022

Hej 🙂 Her kan du finde materiale fra min workshop om “Mundtlighed og ordforråd” på Sproglærernes dag i Odense, d. 13.9.2022 Mundtlighed og ordforråd (powerpoint som pdf) Refleksionsspørgsmål top 50-listerne (ubearbejdet rå data fra Sketch Engine. Du finder mange pænere ordlister til tysk her på derdiedas.dk 🙂 tysk top 50 engelsk top 50 fransk top

Sproglærernes dag i Odense 13.9.2022 Read More »

En dejlig dag hos CFU på KP

I går havde jeg fornøjelsen af at møde 23 dedikerede og dygtige tysklærere, da jeg holdt kursus hos CFU / KP. Der blev selvfølgelig snakket om udfordringer med elevernes motivation og ordforråd – måske især elevernes egen følelse af, at de mangler ordforråd, men humøret var højt. Det var virkeligt dejligt at opleve, at denne

En dejlig dag hos CFU på KP Read More »

Projekt “Talent for tysk” er nu afsluttet

I 2018 var jeg så heldig at modtage udlodningsmidler til undervisning fra Børne- og Undervisningsministeriet til projektet “Talent for tysk”. Projektet havde to mål, der begge er blevet gennemført i løbet af 2019 og 2020. udvikling af analoge og digitale ordforrådstests til tyskfaget udvikling af ordforrådsaktiviteter til tyskfaget. Se en oversigt over de 27 ordforrådsaktiviteter

Projekt “Talent for tysk” er nu afsluttet Read More »

Brug billedet

Det er altid godt at tale og skrive ud fra et billede. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på denne hjemmeside med skønne Wimmelbilder. Der er 12 forskellige motiver, og de er gratis at downloade.   De kan bruges til alt muligt.   FRAGEWÖRTER P.t. bruger jeg et billede til at træne Fragewörter i en

Brug billedet Read More »

Bingo med chunks

Alle sprog har det, man kalder kollokationer eller chunks. Et eksempel er Fussball + spielen. Det hedder ikke ”ich mache Fussball”, men ”ich spiele Fussball”. Og det er vigtigt at kunne finde den rigtige forbindelse for at få det til at lyde tysk (heldigvis bliver vi som danskere tit hjulpet af, at tysk ligner dansk).

Bingo med chunks Read More »

machen eller tun?

Prøvede du træningen med 2-ords-forbindelser som “zu Hause”, “vor allem” og “in Zukunft”. Det er de helt basale, simple og meget vigtige ordforbindelser.   I dag vil jeg kaste et blik på nogle længere ordforbindelser, nemlig de idiomatiske udtryk, hvor vi på dansk bruger “gøre” eller “lave”.   Der er et eller andet irriterende ved disse udtryk, og jeg

machen eller tun? Read More »

Træn hyppige chunks her

Ordforbindelser, chunks, kollokationer, Usuelle Wortverbindungen – kært barn har mange navne. Der er ingen tvivl om, at nogle ord optræder oftere sammen end andre ord, og – ligesom med basisordforrådet, som står mit hjerte nært –  kan det bestemt også betale sig at kende og træne de hyppigste ordforbindelser. Med nutidens korpusværktøjer kan man få

Træn hyppige chunks her Read More »

Transparente ord er toppen

En kær tyskkollega fortalte mig i går, at hendes klasse skulle arbejde med transparente ord som en del af skolestarten. Det var da en fremragende idé! Derfor får du lige aktiviteten “Transparente ord” med opgaveark til udprintning (du kan med fordel også lave dine egne ark med ord fra klassens tekster, men nedenstående ark kan

Transparente ord er toppen Read More »

Memoryspil med kontekst

Tag en legende start på skoleåret 🙂 Her kommer en memory-variant, hvor du skal forbinde en hel tysk sætning med et enkelt dansk testord (som findes i sætningen). FOKUS: træn din evne til hurtigt at genkende tyske basisord i sætninger og træn din evne til at læse tyske sætninger højt. SVÆRHEDSGRAD: Testordene stammer fra det

Memoryspil med kontekst Read More »

Hvilket ordforråd har mine elever? – download derdiedas-test

Flere lærere har efterspurgt den originale derdiedastest i papirudgaven. Derdiedas 500 Derdiedas 1500 Derdiedas2500_ Derdiedas 2500 SAMLET Derdiedas 3500 Derdiedas 5000 (Derdiedas3500 og derdiedas 5000 er opdateret d. 9/9-20) Så kan I selv printe den ud og gennemføre den – fx med de nye 1g-elever. FAQ til testen  Hvad viser testen? Den giver et billede

Hvilket ordforråd har mine elever? – download derdiedas-test Read More »

Leksikalsk analyse af krimitekster – sammenhæng ml. ordforråd & læsning?

Jeg har lavet en leksikalsk frekvensanalyse af udvalgte krimitekster fra et gammelt, men godt forløb om Tod, Mord und Rache. De anvendte tekster i analysen er en lille samling avisartikler samt en lille novelle (se nederst). Hvorfor nu det? Det drejer sig om tekstdækning (text coverage) Fremmedsprogsforskningen har vist, at en læser har brug for

Leksikalsk analyse af krimitekster – sammenhæng ml. ordforråd & læsning? Read More »

Ordforråd i dybden (ny test)

Tysklærere og -elever ved, at det er vigtigt med et STORT ordforråd. Men det er også essentielt at have et GODT OG DYBT kendskab til ordene. Så kan du nemlig bruge ordene hurtigt og helt rigtigt. Som en tilføjelse til ordforrådstestene, der måler størrelsen på dit ordforråd, kommer her derfor en test, der måler, hvor

Ordforråd i dybden (ny test) Read More »

Lektiehjælp i en coronatid

Er du træt af at sidde alene med tysklektierne? Frem til sommerferien tilbyder jeg online tyskhjælp til elever i de ældste klasser i grundskolen og til gymnasieelever (STX og HHX). Vi kan have fokus på det mundtlige, på det skriftlige, på læsning, på ordforråd, på grammatik eller lidt af det hele. Alle mine oplæg på

Lektiehjælp i en coronatid Read More »

Tag 20 ord

Mens jeg arbejder på min derdiedas5000-test (den kommer i denne uge 😊), møder jeg mange dejlige ord. Det gav mig lyst til at udfordre eleverne med en lille skriveaktivitet, som jeg kalder ”Tag 20”. Fokus: skriv med benspænd – 20 udvalgte højfrekvente ord skal inddrages Sværhedsgrad: B1 og B2 Organisering: alene eller parvis Forberedelse: –

Tag 20 ord Read More »

Tid til læsning?

I denne hjemmetid kommer her en opfordring til at læse tysk. Læsning er den bedste indirekte vej til et større ordforråd.   Jo flere ord du kender, jo mere flydende læser du. Jo mere flydende du læser, jo flere nye ord lærer du at kende. ”Research with very young language learners found that by increasing

Tid til læsning? Read More »

Træn flere ord i top 250

”Laver du ikke nogen flere træningsspil med de højfrekvente ord?” Jo, det gør jeg gerne. Her kommer 3 nye spil med ord fra top 250. Jeg bruger igen flashcardstash, selvom det ikke er så smart, men det kan afvikles direkte her fra hjemmesiden og uden at nogen behøver logge ind. Og DET er smart. Hvis

Træn flere ord i top 250 Read More »

FAQ om mine ordforrådstests

FAQ 1 Det er en multiple-choice-test. Gætter eleverne ikke bare? Jeg har ændret testformatet fra den originale engelsksprogede VLT, der kobler 3 testord sammen med 6 svarmuligheder, til mit format, der kobler 4 testord sammen med 8 svarmuligheder. Det har formindsket gætteriet betragteligt. Men jo, de gætter stadig. Jeg har interviewet mange elever efter deres

FAQ om mine ordforrådstests Read More »

NYT ÅR – NY TRÆNING. 8 eller 10 uger med de uregelmæssige verber.

Godt nytår ! På opfordring kommer her mit træningsprogram til de uregelmæssige verber. Træn de uregelmæssige verber (download i word) Træn de uregelmæssige verber (download i pdf) Du kan vælge 8 uger, hvor du træner verberne efter deres VOKALÆNDRING (du træner dem, der ligner hinanden, samtidig). Du kan vælge 10 uger, hvor du træner verberne

NYT ÅR – NY TRÆNING. 8 eller 10 uger med de uregelmæssige verber. Read More »

Træn ord fra top 200

Her er nogle spil, hvor du kan træne ordene i top 200 – dvs. de allerhyppigste tyske ord. De små spil er lavet vha. flashcardstash.com, der er en gratis hjemmeside, hvor man hurtigt og nemt kan lave sine egne små samlinger af ord, som eleverne kan træne. Og hver klasse kan få sin egen side

Træn ord fra top 200 Read More »

Prøv 2 nye ordforrådstests

Hej For tiden kan du afprøve de digitale testmodeller af de to letteste ordforrådstests. Det drejer sig om derdiedas 500 (BASIS A), der tester dit kendskab til de hyppigste 500 ord på tysk, og om derdiedas 1500 (BASIS B), der tester dit kendskab til ordene i frekvensområdet 500 – 1500. Læs også om det udviklingsarbejde,

Prøv 2 nye ordforrådstests Read More »

Wer hat das Bild?

I dag legede vi ”Wer hat das Bild?” de sidste 20 minutter. Det var sjovt. Forberedelse: læreren medbringer en stak farvede papirer (evt. pap). Der skal være nok til alle de elever, der skal prøve at stå foran klassen og beskrive. På nogle af papirerne er der påklistret et billede/et foto, og på nogle af

Wer hat das Bild? Read More »

De hyppigste 30 ord

På min tur rundt til testklasser oplever jeg en stor interesse for det der med de hyppigste ord. Eleverne er lettede over, at det ikke er alle ord, der er lige vigtige at lære. Hvis du vil tale med dine elever om, at de skal skelne mellem højfrekvente ord (de hyppigste ord på tysk) og

De hyppigste 30 ord Read More »

Glemt alt i sommerferien? Start med ABC

Efter sommerferien kan man godt føle det, som om alt er glemt – hvordan er nu koden til kopimaskinen?, hvornår slutter 3. modul? hvordan deler jeg et dokument i google docs? 😊 Elevernes ordforråd kan også føles lidt glemt. Start derfor timerne her efter sommerferien med aktiviteten A.B.C. Formål: bank ordforrådshukommelsen i gang Organisering: eleverne

Glemt alt i sommerferien? Start med ABC Read More »

Ryd op i dine ord

Det er moderne at rydde op……… I denne aktivitet får eleverne parvis et ark med 30 ord. PRINT: Ryd op i dine ord_aktivitet (word) Ryd-op-i-dine-ord_aktivitet (pdf) Opgave:  Inddel ordene i 3 grupper. Grupperne behøver ikke være lige store. Eleverne vælger selv, hvordan de vil inddele ordene. Nogle vælger måske det sikre, nemlig ordklasserne, nogle vil prøve at inddele

Ryd op i dine ord Read More »

Sammensatte ord

Brug de sammensatte ord (tysk: komposita) til at blive en hurtigere læser. Hvis du som elev er god til at gennemskue betydningen af sammensatte ord, kan du få en mere flydende læsning med færre ordbogsopslag. Det er ganske enkelt en fordel, hvis du hurtigt kan se, at ordet ”Wartezeit” jo er en sammensætning af ”warten”

Sammensatte ord Read More »

Norbert Schmitt i Danmark :-)

Det har været en fantastisk uge – for mig og for mit arbejde med testning af ordforråd. Fra mandag til onsdag havde jeg den store ære at arbejde sammen med professor Norbert Schmitt fra Nottingham University. Han var i København som konsulent på mit projekt om ordforrådstests til tyskundervisningen. Det har været en spændende og

Norbert Schmitt i Danmark :-) Read More »

Talent for tysk

Så blev det december, og projekt ”Talent for tysk” er skudt i gang. Det handler om ordforråd. I det daglige er der mange tysklærere, der oplever, at elevernes ordforråd er flyttet fra hovedet til fingrene: Google Translate virker i elevernes øjne som en hurtig og god løsning til læsning og oversættelse, men det bevirker, at

Talent for tysk Read More »

Live Gedächtnisspiel

Lidt sjov inden juleferien? Her er en aktivitet, der styrker både det gode humør og ordforrådstilegnelsen. I stedet for at spille Memory (Gedächtnisspiel) med billedkort, spiller eleverne spillet med levende kort. Spillets gang:  2 elever udvælges til at være dem, der spiller spillet – mod hinanden. De skiftes altså til at ”trække kort”. Resten af

Live Gedächtnisspiel Read More »