De nye ordforrådstests (2023)

Her finder du de nye ordforrådstests fra 2023 – nu med hyppige ord fra mundtlig kommunikation og med chunks.

 

I 2023 fik jeg mulighed for at opdatere de oprindelige DERDIEDAS-tests med nye ord fra både Sketch Engine (2020) og DGD (2022). Sketch Engine er et skriftligt frekvensbaseret korpus med 17,5 mia. tyske ord. DGD er et mundtligt frekvensbaseret korpus med 3,2 mio. tyske ord.

Læs meget mere om de nye tests HER. 

Vil du hellere teste med papir og blyant?

 

Derdiedas500 (2023)

Derdiedas1500 (2023) (ny version januar 2024)

Derdiedas2500 (2023)

Introduktion til derdiedastest (2023)

I forbindelse med projektet Tysk for Alle, der laver ordforrådstests med lyd, så de bl.a. kan anvendes af ordblinde elever (eller til at teste elevernes auditive ordforråd), er der sket en opdatering af derdiedas1500 og derdiedas2500 i papirudgaverne.