Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden.

Måske kan jeg hjælpe 🙂

  • hvis du er lærer og mangler ordforrådsideer til et forløb eller en aktivitet (som regel gratis)
  • hvis du er elev og ønsker hjælp til at blive bedre til tysk. Frem til sommerferien 2020 tilbydes lektiehjælp til især de elever, der er trætte af at sidde alene med tysk derhjemme (se info her: lektiehjælp i en coronatid).
  • hvis sproglærerne i din kommune, på din skole, dit gymnasium, din professionshøjskole eller dit universitet ønsker et oplæg/ workshop om ORDFORRÅD I SPROGFAG. Jeg er ekspert på det tyske ordforråd, men kan sagtens gøre det relevant for alle sprogfag (se pris nedenfor)
  • hvis du ønsker, at jeg kommer ud for at teste dine elever (se pris nedenfor).
Aktuelle priser:
  • Oplæg/workshop i faggruppen eller i fremmedsprogsgruppen (på gymnasiet, i grundskolen, i kommunen, i faglig forening etc). 3600 – 5000 kroner
  • Besøg i og test af én klasse inkl analyse af datamaterialet* 1500 kroner
  • Besøg i og test af to klasser inkl analyse af datamaterialet* 2500 kroner
  • Besøg i og test af to klasser inkl analyse af datamaterialet* samt efterfølgende oplæg for faggruppen om ordforråd på tysk. Oplægget kan med fordel tage sit afsæt i de to testede klasser. Test og oplæg vil ikke finde sted samme dag, da jeg først skal hjem og analysere datamaterialet 😊 5000 kroner

Dertil kommer transport – og ved test af elever også adgang til kopimaskine.

*læreren modtager en oversigt over de enkelte elever og klassen som helhed, hvor man kan se deres resultater i de enkelte levels og et samlet resultat. Eleverne er i mine nuværende pilotprojekter anonyme, men hvis læreren ønsker at bruge den enkelte elevs resultat, kan det naturligvis også være med elevnumre.