Ordforrådstests

Ordforrådstests blev udviklet som en del af projektet “Talent for tysk”, delvist finansieret af udlodningsmidler 2018.

De analoge tests (til udprint)  = Hop over på denne side.

Bemærk, at de analoge tests er kvalitetssikrede til diagnostisk evaluering af eleverne. De digitale tests er mere anvendelige til den kontinuerlige, hurtige feedback og kan også bruges af eleverne selv. Sikkerheden for valide resultater er størst ved de analoge tests. Læs gerne mere i Vejledning-til-ordforrådstests version 4

De digitale test  finder du lige her.

Den første er derdiedas 500, hvor du testes i 32 af de hyppigste 500 ord på tysk. Der vil være både substantiver, verber, adjektiver, adverbier, præpositioner og pronominer.

Hvis du scorer mere end 80 % rigtige, kan du kalde dig MESTER af TOP 500. 

Du finder også derdiedas 1500, derdiedas 2500 og den store samlede derdiedas 3000.

NYT (APRIL 2020): Du finder nu også derdiedas 5000, der tester de mellemfrekvente ord fra 3000 – 5000.

Hvorfor spørges der til mail-adresse og navn til sidst?

Hvis du udfylder disse felter, vil fyrebox (programmet bag testen) sende det samlede resultat til dig – og bare rolig, du lander ikke på min nyhedsbrevsliste 🙂

Som lærer kan du også bede DINE elever om at tage testen, skrive DIN mailadresse og så modtager DU deres resultater.

God fornøjelse.

 

Som nævnt under Talent for tysk” er jeg i 2019 og 2020 optaget af at udvikle ordforrådstests til tyskfaget på ungdomsuddannelserne.

 

Jeg har siden vinteren 2018/2019 udført pilotforsøg på diverse gymnasier. De skulle undersøge, om testene kunne bruges af gymnasieelever og om de viser valide resultater. Begge dele er nu bekræftet. Her i vinteren 2019/2020 har pilotforsøgene primært drejet sig om at kvalitetssikre de digitale tests samt undersøge forbindelsen mellem læsning og ordforråd. Læs mere i FAQ. 

Indtil videre har 6 gymnasier og 19 tyskhold med i alt ca 500 elever deltaget og bidraget til at kvalitetssikre testen. Tak for det.

Den altid aktuelle vejledning findes her: 

 Vejledning-til-ordforrådstests version 4(opdateret 11/03-2021)

Projektet er støttet økonomisk af UVM (udlodningsmidler for undervisning 2018) og af derdiedas; professor Norbert Schmitt er projektets konsulent.