Workshops og kurser

Ved spørgsmål og kommentarer er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Jeg svarer typisk inden for 1 – 2 arbejdsdage.

NB! Alt kan afvikles online, hvis situationen kræver det. 

Workshops, oplæg og kurser:

Ordforråd – en genvej til en bedre tyskundervisning. Synes du, at der i det daglige mangler tid til at lære eleverne et godt tysk? Workshoppen præsenterer en tilgang til tyskfaget, der fokuserer på ordforråd som en genvej til et bedre tysk og en mere motiverende tyskundervisning. Målgruppe: grundskolelærere.

Ordforråd og de fire kompetencer. Workshoppen præsenterer sammenhængen mellem ordforråd og evnen til at læse, at skrive, at lytte og at læse. Hvordan styrker et fokus på ordforråd disse kompetencer? Og hvordan styrker undervisningens aktiviteter elevens systematiske tilegnelse af et relevant ordforråd? Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere. NB! velegnet til alle fremmedsprog.

Hjælp – jeg skal være vikar i tysk. Derdiedas tilbyder et mini-kursus til vikarer i grundskolen, der bliver bedt om at dække en tysktime i ny og næ. Du vil lære at planlægge en undervisningstime og et lille forløb, der sikrer en systematisk progression i ordforrådstilegnelse, så dine elever langsomt bliver i stand til at læse og tale mere og mere tysk. Målgruppe: vikarer i grundskolen.

Ordforråd i erhvervslivet. Hvordan styrker et fokus på ordforråd dine medarbejderes oplevelse af at mestre tysk i dagligdagen? Hvordan kan simple øvelser kontinuerligt træne medarbejdernes sproglige kompetencer på tysk, så de lærer præcist det ordforråd, som deres jobfunktion kræver?

og mange andre. Bare spørg. 

 

Aktuelle priser (09/2020):

  • 2 timers workshop for en gruppe af lærere i gymnasiet, i grundskolen, i kommunen eller i faglig forening. 6500 kroner*
  • 1 times oplæg på faggruppemøde, PR-møde, inspirationsdag o. lign. 4500 kroner*
  • Ved kurser af længere varighed aftales en individuel pris.

*dertil kommer transport.

Corona-tiltag

Kurserne kan afholdes lokalt, så lærere kun møder de lærere, de plejer at møde.

Kurserne kan afholdes i mine lokaler, hvor der er sørget for håndsprit og god afstand.

Kurserne kan afholdes online.