Workshops og kurser

Ved spørgsmål og kommentarer er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Jeg svarer typisk inden for 1 – 2 arbejdsdage.

Jeg afholder bl.a. workshops, oplæg og kurser for:

 • faggruppen af tysklærere på en grundskole/privatskole
 • den sproglige faggruppe af tysk- og engelsklærere på en grundskole/privatskole
 • faggruppen af tysklærere på et gymnasium
 • den sproglige gruppe af tysk-, engelsk-, fransk-, spansk- og kinesisklærere på et gymnasium
 • netværk af tysklærere på tværs af grundskoler og gymnasier
 • netværk af tysklærere på tværs af gymnasier
 • CFU-kurser for tysklærere
 • CFU-kurser for sproglærere

Workshops, oplæg og kurser:

Ordforråd – en genvej til en bedre tyskundervisning. Synes du, at der i det daglige mangler tid til at lære eleverne et godt tysk? Workshoppen eller oplægget præsenterer en tilgang til tyskfaget, der fokuserer på ordforråd som en genvej til et bedre tysk og en mere motiverende tyskundervisning. Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere i tysk

Mundtlighed og ordforråd. Saml engelsk- og tysklærerne til en fælles workshop om ordforråd i fremmedsprogsundervisningen med et særligt fokus på mundtlighed. Andre sproglærere er også velkomne :-). Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere med engelsk, tysk, fransk, spansk……….

Ordforråd og ordforrådstilegnelse. Workshoppen præsenterer sammenhængen mellem ordforråd og evnen til at læse, at skrive, at lytte og at læse. Hvordan styrker et fokus på ordforråd disse kompetencer? Og hvordan styrker undervisningens aktiviteter elevens systematiske tilegnelse af et relevant ordforråd? Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere. NB! velegnet til alle fremmedsprog.

Testning af elevers ordforråd. Jeg kommer også ud i klassen og tester elevernes ordforråd og analyserer dernæst resultaterne på både individ- og klasseniveau. Formidling af resultaterne kan afleveres til læreren skriftligt eller danne baggrund for en workshop i en faggruppe. Målgruppe: gymnasielærere

Ordforråd i erhvervslivet. Hvordan styrker et fokus på ordforråd dine medarbejderes oplevelse af at mestre tysk i dagligdagen? Hvordan kan simple øvelser kontinuerligt træne medarbejdernes sproglige kompetencer på tysk, så de lærer præcist det ordforråd, som deres jobfunktion kræver?

og mange andre. Bare spørg. 

 

Aktuelle priser (04/2022):

 • 2 – 3 timers workshop for en gruppe af lærere i gymnasiet, i grundskolen, i kommunen eller i faglig forening. 5500 – 6500 kroner*
 • 1 times oplæg på faggruppemøde, PR-møde, inspirationsdag o. lign. 4500 kroner*
 • Testning og analyse af elevers ordforråd i én klasse. 1100 kroner*. En efterfølgende 2 – 3 timers workshop for faggruppen 4500 – 5500 kroner*
 • Ved kurser af længere varighed aftales en individuel pris.

*dertil kommer transport.

 

 

mcmurryjulie / Pixabay

 

Tak for et fantastisk kursus i Odense i tirsdags

“Tusind tak for et meget spændende og inspirerende oplæg i sidste uge – jeg tog hjem med ny didaktisk motivation og faglig inspiration. Skønt!”

Kære Elsebeth. Det er os, der takker. Der er næsten en euforisk stemning blandt tyskkollegerne i dag, fordi vi er blevet så inspireret og beriget med konkrete øvelser. Det er et rigtig godt kursus, du har planlagt og afholdt. “

“Masser af gode ideer til træning af ordforråd samt ikke mindst forståelsen af vigtigheden af at træne ordforråd.”

En masse gode ideer til at få sat gang i elevernes eget sprogbrug, i forskellige praksis former. Det var et virkeligt interessant oplæg, tak for det!!”

Viele tolle Ideen für meinen Unterricht.”

Gode ideer der nemt kan tages med hjem og bruges med det samme i klasselokalet

Vores tysklærere var meget begejstret for dit besøg.