Workshops og kurser

Ved spørgsmål og kommentarer er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Jeg svarer typisk inden for 1 – 2 arbejdsdage.

NB! Alt kan afvikles online, hvis situationen kræver det. 

Workshops, oplæg og kurser:

Ordforråd – en genvej til en bedre tyskundervisning. Synes du, at der i det daglige mangler tid til at lære eleverne et godt tysk? Workshoppen eller oplægget præsenterer en tilgang til tyskfaget, der fokuserer på ordforråd som en genvej til et bedre tysk og en mere motiverende tyskundervisning. Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere i tysk

Ordforråd og ordforrådstilegnelse. Workshoppen præsenterer sammenhængen mellem ordforråd og evnen til at læse, at skrive, at lytte og at læse. Hvordan styrker et fokus på ordforråd disse kompetencer? Og hvordan styrker undervisningens aktiviteter elevens systematiske tilegnelse af et relevant ordforråd? Målgruppe: grundskole- og gymnasielærere. NB! velegnet til alle fremmedsprog.

Testning af elevers ordforråd. Jeg kommer også ud i klassen og tester elevernes ordforråd og analyserer dernæst resultaterne på både individ- og klasseniveau. Formidling af resultaterne kan afleveres til læreren skriftligt eller danne baggrund for en workshop i en faggruppe. Målgruppe: gymnasielærere

Ordforråd i erhvervslivet. Hvordan styrker et fokus på ordforråd dine medarbejderes oplevelse af at mestre tysk i dagligdagen? Hvordan kan simple øvelser kontinuerligt træne medarbejdernes sproglige kompetencer på tysk, så de lærer præcist det ordforråd, som deres jobfunktion kræver?

og mange andre. Bare spørg. 

 

Aktuelle priser (04/2022):

  • 2 – 3 timers workshop for en gruppe af lærere i gymnasiet, i grundskolen, i kommunen eller i faglig forening. 5500 – 6500 kroner*
  • 1 times oplæg på faggruppemøde, PR-møde, inspirationsdag o. lign. 4500 kroner*
  • Testning og analyse af elevers ordforråd i én klasse. 1100 kroner*. En efterfølgende 2 – 3 timers workshop for faggruppen 4500 – 5500 kroner*
  • Ved kurser af længere varighed aftales en individuel pris.

*dertil kommer transport.