Nu med chunks – nye ordforrådstests

2023-udgaver af populære tests.

…….(du finder de nye tests nederst på siden).

Jeg har været i gang med at opdatere derdiedas500, derdiedas1500 og derdiedas2500.

Det er et resultat af, at jeg har fået adgang til et korpus over det talte tyske sprog (DGD).

Hvilken type opdatering er der tale om?

  1. UD med de ord, der i hvert enkelt frekvensområde (top500, top 1500 eller top 2500) kun optræder skriftligt. I 2023-udgaverne anvendes således kun ord, som tyskerne anvender meget ofte både mundtligt og skriftligt, dvs. de skal være i top i både talt og skrevet sprog.
  2. Ny kvalitetssikring med hjælp fra en ny gruppe elever. Distraktorer, der enten aldrig vælges eller som skaber unødvendig usikkerhed, skiftes ud. (Distraktorer er de ord, der ikke er testord).
  3. Med det mundtlige korpus kom der især i frekvensområdet 500 – 1500 flere chunks ind på listen, og nogle af dem var så almindelige, at jeg har accepteret dem i testen – også selvom de lå lidt længere nede på den skriftlige liste.

Hvad er chunks?

Chunks kan også kaldes kollokationer og ordforbindelser. 2 eller 3 ord bliver til en chunk, når de optræder så hyppigt sammen, at man næsten oplever dem som en helhed.

Klassiske tyske chunks/kollokationer er “zu Hause” og “alles in allem”.

I arbejdet med fremmedsprog opereres der også nogle gange med en bredere forståelse af chunks/kollokationer, hvor “ich bin” og “ich esse” også tælles med i gruppen. Det er en rigtig god idé, at eleverne anvender og gentager almindelige konstruktioner som fx. “ich bin”, “ich heisse” og “ich wohne” mange gange (i stedet for at lære infinitivformerne “sein”, “heissen” og “wohnen”), men det anser jeg mere som en helt naturlig tilegnelses- og træningsstrategi end som en kollokation i klassisk forstand.

Det kan for øvrigt være slidsomt at finde chunks i digitale korpora, fordi computeren er god til at finde data, der optræder hyppigt sammen som fx “und er” eller “in der”, men den kan ikke vurdere, om det er to ord, der hænger så tæt sammen, at de danner en helhed, eller om de bare tilfældigt står ved siden af hinanden.

Her finder du de nye tests til udprint

Introduktion til derdiedastest (2023) (printes og udleveres sammen med testen/testene)

Derdiedas500 (2023) (pdf)

Derdiedas1500 (2023) (pdf)

Derdiedas2500 (2023) (pdf)

NB! Mine ordforrådstests er stadig gratis, så køb nogle ordlister for at finansiere den fortsatte udvikling af tests samt afvikling af de populære online tests.

Her finder du de nye tests online.

  • online ses resultatet (% rigtige) med det samme
  • få elevens svar på de enkelte ord sendt til din egen mail (så skal de bare skrive din mail til sidst i stedet for deres egen).

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.