Das ist mein Leben – en fluency aktivitet

En stor del af tyskundervisningen drejer sig om elevernes fluency.

Eleverne skal opfordres til at være flydende / flyvende med det sprog, som de har.

 

Man hører ofte udtrykket ”flydende” i betydningen ”fejlfri”, men sådan er det ikke tænkt i sprogundervisningen.

Når eleverne skal træne fluency, gælder det om at de skal virke flydende og flyvende.

De fleste fluency-aktiviteter har to ting til fælles:

  1.  Der er en form for tidspres.
  2.  Aktiviteten kan gennemføres med velkendt ordforråd. 

Nå, men mine elever fik en aktivitet i sidste uge, som fik dem til at producere en masse tysk på kort tid.

Mein Leben

Fokus: Fluency og almindeligt ordforråd inkl. spørgeord (W-Wörter)
Sværhedsgrad: A2 og B1
Organisering: hele klassen samlet
Forberedelse: jeg udvalgte 4 billeder, som har en forbindelse til mit liv.
Jeg kunne også have valgt 4 tal (fx årstal), 4 farver, 4 navne, 4 geografiske steder eller andet.
Materiale: 4 billeder eller lign.
Gennemførelse: eleverne skulle vha. spørgsmål på tysk finde de både lette og svære forbindelser, der findes mellem billederne og mit liv. De måtte først få fri, når de havde fundet alle forbindelser. Jeg satte dem i gang 10 minutter før timens sluttidspunkt, og de nåede de lige akkurat.

Aktiviteten kan naturligvis også laves med eleverne som hovedpersoner, hvor de taler sammen i små grupper.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.