Min egen ordliste

Jeg er glad for at lade eleverne lave deres egen ordliste.

FORMÅL OG FORDELE:

  • Eleverne lærer at vælge og fokusere på et brugbart ordforråd.
  • Det lægger op til formativ evaluering, da den samme ordliste afleveres som skriftlig aflevering ad flere omgange.
  • Det egner sig til differentieret feedback.
  • Listen må anvendes i alle mundtlige og skriftlige aktiviteter på klassen – også når internettet ellers ikke er tilladt. Det motiverer til at lave en fornuftig ordliste.
  • Eleverne skal jo (indtil videre) aflevere noget skriftligt i løbet af tysk B-niveau, og her er opgave, der føles så overskuelig, at de ikke engang gider spørge google translate eller chatbots. Det er hurtigt at lave den selv, og ordene skal stamme fra undervisningen.

OPGAVEN:

I starten af skoleåret præsenterer jeg ideen med at samle ord på en ordliste.
Den første ordliste indeholder 3 kolonner med TYSK – DANSK – EIN BEISPIEL

Jeg fortæller dem, at den er til ord, som de selv synes er brugbare – ord, som de møder i undervisningen.

Og jeg fortæller dem, at årets første aflevering om ca. 1 måned er denne ordliste med 30 ord.

Jeg lover dem også at give dem ca. 5 minutter til at notere ord mindst 1 gang om ugen.

HVILKE ORD?

I den første aflevering godtager jeg som regel de 30 ord, som eleven selv vælger.
Det kan også være chunks.
Et eksempel ses her.


Da jeg i de første uger bruger NEBEN – VOR – HINTER og ZWISCHEN- aktiviteten til at lære elevernes navne, optræder disse 4 præpositioner ofte på listen. Dernæst kan det være ord fra den første tekst / det første emne, som vi arbejder med.

 

I den næste aflevering, der ligger 1 – 2 måneder senere, skal der nu være 100 ord på listen, og alt efter problematikker i den første aflevering, kan der nu være individuelle fokuspunkter som typisk er:

a) Substantiver skrives med stort og du skal tilføje køn.
b) Husk at alle dine eksempler skal indeholde mindst 1 subjekt og 1 verballed – ”neben Peter” er ikke en sætning.
c) Brug stavekontrol til at fjerne stavefejl.
d) Der skal være mindst 20 verber (du har alt for mange substantiver).
e) Du skal vælge ord, som du selv bruger i undervisningen. Det går ikke med de 30 første ord i tekstens gloseliste.

I den tredje aflevering, der kommer et par måneder senere, skal der nu være 200 ord på listen, og jeg kan nu igen tilføje ønsker til listen. Det kan være:

a) Der skal være ord fra 5 ordklasser (substantiver, verber, pronominer, adjektiver, adverbier, præpositioner, konjunktioner)
b) Der skal være mindst 10 chunks.
c) Du skal bøje mindst 10 verber i nutid.
d) Der skal være mindst 30 ord/chunks til hvert emne/forløb, vi har haft på klassen.

God fornøjelse – efter sommerferien 😊

p.s. der er nu kun eksemplarer af min bog “Ord man kan bruge“, som du kan købe hos Tyskforlaget. 

Til gengæld kan du her på hjemmesiden forudbestille min nye bog TOP 500 🙂 Den udkommer til februar.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.