Talent for tysk

Så blev det december, og projekt ”Talent for tysk” er skudt i gang.

Det handler om ordforråd.

I det daglige er der mange tysklærere, der oplever, at elevernes ordforråd er flyttet fra hovedet til fingrene: Google Translate virker i elevernes øjne som en hurtig og god løsning til læsning og oversættelse, men det bevirker, at eleverne får optrænet deres ordforråd til at sidde i hurtige fingre frem for i en hurtig adgang til hukommelsen. Én ting er, at GT ikke kan tilbyde en oversættelse af kvalitet. Det største problem er læringsaspektet, hvor det nævnte ”ordforråd i fingrene” giver en dårligere sprogtilegnelse. Det går ganske enkelt for langsomt med at blive dygtig, når ordforrådet stagnerer, og det gør det, hvis man ikke er bevidst om at træne og øge det hele tiden. Der kan ikke læses tekster på det høje niveau, som eleverne måske ellers har interesse for, og differentieringen bliver besværliggjort af, at man som lærer er usikker på, hvilket sprogligt niveau den enkelte elev har, når det kommer til stykket.

Projektet formål er derfor at udarbejde og formidle valide, frekvensbaserede ordforrådstests, der gør både elev og lærer bevidste om ordforrådets betydning.

Læreren får på den ene side et redskab til at sætte tydelige mål for undervisningen samt udvælge et passende, læsbart materiale, og på den anden side får læreren indsigt i, at der kan sidde elever med et meget stort ordforråd, som keder sig ved det materiale, de præsenteres for.

Eleven får håndfaste mål at stræbe efter.

  • Hvis jeg vil blive bedre til tysk, kan jeg med fordel starte med at opbygge et større og bedre ordforråd.”.
  • Hvis jeg vil kunne læse tekster inden for faglige områder, der har min særinteresse, bør jeg opbygge et ordforråd, så jeg kan læse flydende.”
  • Hvis jeg ønsker at studere tysk på videregående uddannelser, hvilket ordforrådsniveau skal jeg så stile efter?”
  • Hvis jeg ønsker at studere eller arbejde i Tyskland, hvilket ordforråd kræves der så af mig?”

Test og aktiviteter

Den første del af projektet er udarbejdelsen og formidlingen af frekvensbaserede ordforrådstests. Den anden del af projektet er udarbejdelsen og formidlingen af digitale og analoge undervisningsaktiviteter, der støtter op om ordforrådstilegnelsen. Det er nyttigt at have et værktøj til at måle størrelsen på elevens ordforråd samt bruge resultatet som baggrund for evalueringssamtaler. Men endnu vigtigere er redskaber til, hvordan eleven kan udbygge sit ordforråd.

Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke er udtryk for et ønske om at vende tilbage til en ensidig færdighedsbaseret undervisning. Projektets ordforrådstest og -aktiviteter vil altid have som første prioritet at underbygge den kommunikative tilgang til sprogundervisningen.

Testen er ikke et mål i sig selv, men et redskab til at udvikle elevernes sprog på højeste niveau.

 

I den nationale sprogstrategi er den første målsætning, at ”flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer udover engelsk” (2017:4). Dette projekt ønsker også at bidrage til, at flere elever vælger tysk på højeste niveau. Elever med et stort ordforråd vil finde det mere motiverende at kommunikere og deltage i tyskundervisningen, da de rent faktisk har nogle ord at jonglere med, både når de skal læse spændende tekster og drøfte dem bagefter. Ønsket er, at flere elever kan finde interesse for og mod til at studere tysk eller bruge tysk som en del af deres videregående uddannelse.

Det er et godt juleønske.

Projektets finansiering deles af derdiedas.dk og UVM (udlodningsmidler 2018) – TAK FOR DET, og projektperioden er december 2018 – december 2020.

Også TAK til projektets samarbejdspartnere: Tysklærerforeningen, Petra Daryai-Hansen fra KU, Mette Skovgaard Andersen & Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF & professor Norbert Schmitt fra University of Nottingham – og TAK til professor Birgit Henriksen, KU, for gode råd i opstartsfasen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.