De hyppigste 30 ord

På min tur rundt til testklasser oplever jeg en stor interesse for det der med de hyppigste ord.

Eleverne er lettede over, at det ikke er alle ord, der er lige vigtige at lære.

Hvis du vil tale med dine elever om, at de skal skelne mellem højfrekvente ord (de hyppigste ord på tysk) og lavfrekvente ord, kan du tage udgangspunkt i denne liste med de 30-hyppigste-ord (opdateret august 2022).

HØJFREKVENTE ORD:  træn dem direkte. Det kan betale sig.

LAVFREKVENTE ORD: træn strategier i at gætte betydningen af ukendte ord og træn brug af ordbog. Du skal ikke træne disse ord direkte. Lavfrekvente ord vil f.eks. typisk være de ord, som du finder i gloselisten.

Brug 30-ords-listen i klassen til

  • en gætteleg om, hvilke ord, der har en plads på listen – og hvor på listen de ligger
  • en snak om, hvorfor ”die” er den mest brugte bestemte artikel (selvom det tyske sprog har flest hankønsord)
  • en snak om, hvordan vi får lært de irriterende ”småord” (præpositioner, pronominer, konjunktioner og adverbier)
  • en konkurrence om at lære de 30 ord udenad
  • en analyse af et lille tekstuddrag for at se, om de 30 ord forekommer.

Info til listen:

Listen er lemma-baseret; dvs. ordet optræder i sin grundform, men i ordets placering gemmer sig en optælling af alle ordets bøjningsformer. I optællingen af fx verbet ”haben” indgår således alle bøjningsformer i person, tid og modus. Et andet eksempel er ”die”, som står som (den hyppigste) repræsentant for alle bøjninger af den bestemte artikel.

At listen er lemma-baseret er et valg, jeg har foretaget, da man med et sprog som tysk ellers ville ende med en meget lang liste!

Andre lister:

De nyeste lister fra 2022 (hyppigste ord og hyppigste verber)

Liste til træning af de uregelmæssige verber

Liste med de hyppigste substantiver

Liste og aktiviteter til SPORT-tema

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.