derdiedas.dk har fået en lillesøster

Nu har hjemmesiden derdiedas.dk fået en lillesøster. Forlaget DerDieDas Det drejer sig om Forlaget DerDieDas, der vil udgive og sælge bøger og materialer med og om ordforråd i tyskundervisningen. Et håndgribeligt bevis på, at Forlaget DerDieDas nu er en realitet, er bogen “TOP 500. De hyppigste 500 ord og chunks på tysk. Hvilke ord, hvorfor […]

derdiedas.dk har fået en lillesøster Read More »

Am Ball bleiben

Jeg har opdateret mit lille hæfte med ordforrådsaktiviteter, der passer til emnet sport. F.eks. er der nu en aktivitet med idiomatiske udtryk fra sportens verden, som anvendes i alle mulige sammenhænge. Eleven skal prøve at gætte, hvilken sportsgren udtrykket stammer fra, og hvilken betydning det anvendes i. Det gælder udtryk som “am Ball bleiben” eller

Am Ball bleiben Read More »

Sjov bingo med adverbier

Man kan godt spille bingo i januar Adverbier (biord) spiller en stor rolle blandt de højfrekvente ord. De udgør ca. 20 % af ordene i TOP 500. De udgør 17 % af top 1000 og 12 % af top 2000.   Hvilken betydning har de i en sætning? Der er ingen tvivl om, at verberne

Sjov bingo med adverbier Read More »

Træn tysk udtale og betoning i dag

Det er dejligt at lyde “rigtigt”, når man taler et fremmedsprog. Det styrker kommunikationen, og det styrker elevens selvtillid. Betoning kan fx være ret tydelig i en sætning, hvor adjektiver (tillægsord) optræder som biord og giver sætningen karakter og fylde. Das finde ich ECHT cool. Til dig i dag er der derfor et kopiark med

Træn tysk udtale og betoning i dag Read More »

Gæt og grimasser til tysk

Jeg har fået fremstillet mit dejlige ”Pantomime med verber”-spil i en rigtig god kvalitet, så det kan bruges igen og igen. Det er en slags Gæt og Grimasser med 34 højfrekvente verber, der alle egner sig til pantomime. Køb det nye spil i min nye butik – og glæd dig til mange flere ordkort med

Gæt og grimasser til tysk Read More »

Find nøgleord

I disse uger begynder skoleåret for mange elever. Jeg har tænkt over, at jeg i det nye år gerne vil styrke mine elevers evne til selv at finde og samle ordforråd – måske som en del af en personlig ordliste. Det er så vigtigt, at eleverne tager EJERSKAB over det ordforråd, som de har og

Find nøgleord Read More »

Ordforråd med ABC

ABC til skolestart For et år siden postede jeg ideen om at give eleverne en tom ABC-liste til skolestart.  Det er stadig en god idé. Bogstaverne agerer hukommelsesstøtte. Og det viser sig som regel, at de husker flere tyske ord end de lige tror efter en lang sommerferie. ABC med bevægelse er en variant Når

Ordforråd med ABC Read More »

Min egen ordliste

Jeg er glad for at lade eleverne lave deres egen ordliste. FORMÅL OG FORDELE: Eleverne lærer at vælge og fokusere på et brugbart ordforråd. Det lægger op til formativ evaluering, da den samme ordliste afleveres som skriftlig aflevering ad flere omgange. Det egner sig til differentieret feedback. Listen må anvendes i alle mundtlige og skriftlige

Min egen ordliste Read More »

Nachhaltigkeit und Wortschatz.

Mange lærere og elever arbejder med emnet bæredygtighed og klima i undervisningen. I forhold til ordforråd giver det både god mening og udfordringer. God mening: Man kan tale om det daglige liv med ord & chunks om bopæl, madvarer, indkøb og interesser. Det er et ordforråd, som mange elever møder og kender allerede i grundskolen.

Nachhaltigkeit und Wortschatz. Read More »

Nye ordforrådstests 2023

I forbindelse med at jeg har fået adgang til DGD (Datenbank gesprochenes Deutsch) med de hyppigste ord i tysk mundtlig kommunikation har jeg opdateret derdiedas500 og derdiedas1500.  Skriftligt og mundtligt korpus: I de nye tests møder eleven kun ord, som man kan finde på BÅDE den oprindelige liste over hyppige ord i skriftsproget OG på

Nye ordforrådstests 2023 Read More »

Træn ord fra Top50

På opfordring har jeg lavet nogle enkle træningsaktiviteter til de irriterende småord i top50. Dvs. adverbier som “nicht“, præpositioner som “für” og konjunktioner som “und“. Jeg vil anbefale, at I har fokus på de højfrekvente ord (og dermed også disse irriterende småord), når I læser tekster arbejder med de enkelte ordklasser skriver tekster laver egne

Træn ord fra Top50 Read More »

Echt & boah :-)

Hvilke ord anvender tyskerne, når de snakker? Via DGD (Datenbank für gesprochenes Deutsch) fra Leibniz-instituttet für Deutsche Sprache har jeg fået adgang til et korpus over det tyske mundtlige sprog. Forskerne på Leibniz-instituttet har optaget og transskriberet tyske samtaler i mange forskellige sammenhænge og fundet de hyppigste ord og chunks. Sammenligning med skriftlige kilder Der

Echt & boah :-) Read More »

Weihnachten med sammensatte ord

Jeg har tidligere gjort reklame for at arbejde med sammensatte ord (Komposita) i tyskundervisningen. Og det med god grund. 11 % af alle tyske ord i top 10.000 er sammensatte ord! Juletiden er ingen undtagelse. Tværtimod. Derfor – til juletiden – får du her en lille ekstra aktivitet til arbejdet med sammensatte ord. DOWNLOAD HER:

Weihnachten med sammensatte ord Read More »

Træn substantiver

Er der ingen træning med substantiver? Det spørgsmål får jeg tit. Og det kan jeg godt forstå. Jeg er meget glad for verber, fordi eleverne kommer langt, hvis de kender de hyppigste verber på tysk. Verberne er sætningens motor. Men selvfølgelig skal der også substantiver i de fleste sætninger – og eleverne kan godt lide

Træn substantiver Read More »

Sproglærernes dag i Odense 13.9.2022

Hej 🙂 Her kan du finde materiale fra min workshop om “Mundtlighed og ordforråd” på Sproglærernes dag i Odense, d. 13.9.2022 Mundtlighed og ordforråd (powerpoint som pdf) Refleksionsspørgsmål top 50-listerne (ubearbejdet rå data fra Sketch Engine. Du finder mange pænere ordlister til tysk her på derdiedas.dk 🙂 tysk top 50 engelsk top 50 fransk top

Sproglærernes dag i Odense 13.9.2022 Read More »

Tysk udenfor

Hvis det gode vejr holder, flyttes tyskundervisningen måske udenfor – helt frivilligt 🙂 Det er fantastisk at lave et stort orienteringsløb med QR-koder, geoQuestor eller lign., men hvis mindre kan gøre det, kan du måske bruge en af følgende aktiviteter: DEN MINIMALE: Print alfabetet ud med plads til at skrive efter hvert bogstav og send

Tysk udenfor Read More »

Skolestart med ABC

Glemt alt tysk i sommerferien? Sådan føler mange elever det. Få gang i deres hukommelse med en simpel ABC-aktivitet: Formål: få adgang til det “glemte” tyske ordforråd Organisering: eleverne arbejder parvist og deler efter 7 – 10 minutter papir med et andet par Tid: 10 minutter (+ 10 minutter mere, hvis du udvider aktiviteten) Forberedelse:

Skolestart med ABC Read More »

FODBOLD: Læs, løb og skriv

Sport og især fodbold er altid et godt emne i tysk. Hvis eleverne har tilegnet sig et ordforråd indenfor emnet, kan du en dag lave en aktivitet, hvor de kommer ud at løbe lidt. I aktiviteten hænger du 6 – 8 sætninger op forskellige steder på matriklen, og så skal eleverne løbe ud og læse

FODBOLD: Læs, løb og skriv Read More »

Ordstillingsdisko

Så er det snart fredag før påskeferien. Måske skal det fejres med en gang ordstillingsdisko. Aktiviteten er udviklet til at træne ordstilling i bisætninger, men de sætninger, der trænes, er fyldt af gode højfrekvente ord, så jeg er også glad for den 🙂 Jeg hørte om ordstillingsdisko på mit gymnasium (Himmelev), hvor aktiviteten er gået

Ordstillingsdisko Read More »

10 ord før læsning

Hvis teksten eller emnet, som dine elever skal til at arbejde med, indeholder ord og fraser, som er ukendte for dem, kan det være en god støtte at træne og lære nogle af disse ord, før teksten skal læses*. Det kan gøres med helt almindelige ordkort / quizlet, men her er en alternativ aktivitet. Fokus:

10 ord før læsning Read More »

Nye ordlister 2022

3 nye ordlister til dig 🙂 Sketch Engine, som er den store korpus-computer, der indsamler informationer om europæiske sprogs hyppigste ord, har lavet en ny tysk ordliste: German Web 2018. Læs mere om Sketch Engine her. Pga. den nye ordliste har jeg opdateret, finjusteret og rettet mine ordlister til. Du kan derfor nu – VIA

Nye ordlister 2022 Read More »

Træn småord fra top 100

Her kommer lige endnu en træningstest med 20 irriterende småord fra top 100. Når du har taget testen, kan du på sidste side a) skrive dit navn og din lærers mailadresse, hvis din lærer gerne vil se dine resultater. b) skrive dit navn og din egen mailadresse, hvis du gerne selv vil se, hvordan du

Træn småord fra top 100 Read More »

Find verberne i top 100

Er du én af de mange lærere, der har købt top 100-listen, er her et forslag til en aktivitet med fokus på de 18 hyppigste verber. (Har du ikke købt den, så scroll ned). Fokus: top 100 og de hyppigste verber i nutid (3. person ental og 3. person flertal) Målgruppe: alle, der har brug

Find verberne i top 100 Read More »

Fluency mit Familie

Ordforrådet til ”Familie” kan indgå i mange forskellige emner og på mange forskellige niveauer. Den følgende aktivitet, hvor eleverne skal ud på gulvet, kan derfor anvendes både i den tidlige tyskundervisning, på ungdomsuddannelser og på professionshøjskoler. Aktiviteten er en del af fluency-træningen. Fluency-aktiviteter vil rigtig gerne indeholde sproglige krav, der føles så overkommelige/lette for eleven,

Fluency mit Familie Read More »

Tæl til 10 på finsk

”jeg kan ikke huske det ord”, ”hvad er det nu, det hedder?”, ”må jeg sige det på dansk?” Det er irriterende, når man ikke kan huske ordene på tysk. Derfor kommer jeg efter sommerferien til – igen igen – at prøve at styrke den enkelte elevs evne til at huske nye ord. Træning af nye

Tæl til 10 på finsk Read More »

Træn irriterende småord fra top 500

nicht, jemand, jetzt, wer….. Der er så mange småord, og hvornår skal du vælge nicht og hvornår er det nie? Her er en selvscorende træningsaktivitet med 40 småord – en blanding af hyppige adverbier, konjunktioner, præpositioner og pronominer. Aktiviteten kan med fordel laves af to elever sammen, så I kan drøfte forskellen på de enkelte

Træn irriterende småord fra top 500 Read More »

Deutsch in der Draußenschule

Skal du undervise i tysk udenfor? Det er fantastisk at lave et stort orienteringsløb med QR-koder, geoQuestor eller lign., men hvis mindre kan gøre det, kan du måske bruge en af følgende aktiviteter: DEN MINIMALE: Print alfabetet ud med plads til at skrive efter hvert bogstav og send så eleverne ud for at finde tyske

Deutsch in der Draußenschule Read More »

Brug billedet

Det er altid godt at tale og skrive ud fra et billede. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på denne hjemmeside med skønne Wimmelbilder. Der er 12 forskellige motiver, og de er gratis at downloade.   De kan bruges til alt muligt.   FRAGEWÖRTER P.t. bruger jeg et billede til at træne Fragewörter i en

Brug billedet Read More »

Bingo med chunks

Alle sprog har det, man kalder kollokationer eller chunks. Et eksempel er Fussball + spielen. Det hedder ikke ”ich mache Fussball”, men ”ich spiele Fussball”. Og det er vigtigt at kunne finde den rigtige forbindelse for at få det til at lyde tysk (heldigvis bliver vi som danskere tit hjulpet af, at tysk ligner dansk).

Bingo med chunks Read More »

machen eller tun?

Prøvede du træningen med 2-ords-forbindelser som “zu Hause”, “vor allem” og “in Zukunft”. Det er de helt basale, simple og meget vigtige ordforbindelser.   I dag vil jeg kaste et blik på nogle længere ordforbindelser, nemlig de idiomatiske udtryk, hvor vi på dansk bruger “gøre” eller “lave”.   Der er et eller andet irriterende ved disse udtryk, og jeg

machen eller tun? Read More »

Kollokationer, chunks, ordforbindelser

Her kommer et par gode råd til dig, der interesserer dig for chunks/ordforbindelser på tysk. Der findes et utal af måder at definere og inddele ordforbindelser/chunks på. Her er nogle af de mest almindelige: Ordforbindelser/chunks kan være: faste kommunikationsflosker som “wie geht´s” og “wie spät ist es?”. faste kollokationer som “schönes Wetter” og “ein Tor

Kollokationer, chunks, ordforbindelser Read More »

Træn hyppige chunks her

Ordforbindelser, chunks, kollokationer, Usuelle Wortverbindungen – kært barn har mange navne. Der er ingen tvivl om, at nogle ord optræder oftere sammen end andre ord, og – ligesom med basisordforrådet, som står mit hjerte nært –  kan det bestemt også betale sig at kende og træne de hyppigste ordforbindelser. Med nutidens korpusværktøjer kan man få

Træn hyppige chunks her Read More »

Transparente ord er toppen

En kær tyskkollega fortalte mig i går, at hendes klasse skulle arbejde med transparente ord som en del af skolestarten. Det var da en fremragende idé! Derfor får du lige aktiviteten “Transparente ord” med opgaveark til udprintning (du kan med fordel også lave dine egne ark med ord fra klassens tekster, men nedenstående ark kan

Transparente ord er toppen Read More »

Memoryspil med kontekst

Tag en legende start på skoleåret 🙂 Her kommer en memory-variant, hvor du skal forbinde en hel tysk sætning med et enkelt dansk testord (som findes i sætningen). FOKUS: træn din evne til hurtigt at genkende tyske basisord i sætninger og træn din evne til at læse tyske sætninger højt. SVÆRHEDSGRAD: Testordene stammer fra det

Memoryspil med kontekst Read More »